Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Tầm nhìn:

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu cung ứng các giải pháp giá trị trong lĩnh vực rèm cửa công nghiệp - giải pháp cửa công nghiệp.

Hoạt động với tiêu chí "Uy tín khởi nguồn từ chất lượng", MECI không ngừng cố gắng hoàn thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Sứ mệnh:

 MECI thỏa mãn khách hàng đưa đến các giải pháp giá trị đảm bảo chất lượng, an toàn và tiện dụng.

Đạt được những mục tiêu và ngày một phát triển bền vững của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên công ty MECI.

Giá trị cốt lõi:

Tập trung trí tuệ tập thể kiến tạo giải pháp giá trị

Phương châm hành động

Xây dựng quản trị Công ty và vận hành kinh doanh Tinh Gọn trên nền móng Tâm thế vững chắc.

Cải tiến không ngừng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.