Đèn Diệt Côn Trùng

Các mã đèn diệt côn trùng hiện MECI đang cung cấp:

STTMã đènPhạm vi tác dụng
1DS-D616m2
2DS-DU1550m2
3DS-D15275m2
4DS-D152i75m2
5DS-D152G75m2
6DS-D202i100m2
7DS-D202100m2