Quạt Công Nghiệp (ACI)

Quạt cắt gió ACI Kyungjin thuộc dòng quạt cắt gió công nghiệp. Với công suất lớn, quạt có khả năng đáp ứng chiều cao ứng dụng ≤6m.

  • Chiều cao ứng dụng ≤6m
  • Nguồn: 380V
  • Tần số: 50f
  • Dòng: 8,5A

Quạt Dân Dụng (ACK)

Quạt cắt gió ACK Kyungjin thuộc dòng quạt cắt gió dân dụng. Quạt được thiết kế 2 động cơ, với ba cấp công suất, thích hợp lắp đặt cho các vị trí cửa cao dưới 3m

  • Chiều cao ứng dụng ≤3m
  • Nguồn: 220V
  • Tần số: 50f